שאלות מילוליות

שאלות מילוליות

שאלות מילוליות לדוגמה 

אנלוגיות:

i. אבן ; מחצבה

א. מתכת : סיגים
ב. מכרה : נחושת
ג. כבשן : התכה
ד. ברזל : פלדה
ה. מתכת : מכרה


הסבר
 – אבן היא חומר הגלם המגיע מהמחצבה. בהתאם לאותו יחס, חומר הגלם מתכת מגיע מן המכרה.
חשוב לשים לב – תשובה ב’ יכולה לבלבל משום שנחושת גם היא מגיעה מהמכרה, אבל היחס בתשובה זו הוא הפוך ליחס המקורי בשאלה.
על מנת למצוא את התשובה הנכונה עלינו לחפש אנלוגיה בה סדר היחס המקורי נשמר. ולכן, תשובה ב’ היא הנכונה.


ii. חסידה ; תינוק

א. חמור ; משיח
ב. עבודה ; פרד
ג. שלום ; ידידות
ד. סוס ; רכיבה

הסבר חסידה מביאה את התינוק כפי שהחמור את המשיח (א’)


הוראות מילוליות:

iii. אם תוצאת החילוק של המספר 72 ב-12 נותנת מספר שלם, בחר בתשובה בה מוצג ההפרש בין המספרים. אם לא, בחר בתשובה בה מוצג הסכום שלהם.

א. 6
ב. 84
ג. 12
ד. 60

הסבר – 6 = 72/12. כלומר – התוצאה היא מספר שלם.
על כן, התנאי הראשון מתקיים ונצטרך לחשב את ההפרש בין המספרים: 60 = 72-12 (ד’)


לוגיקה מילולית:

iv. נתונות הטענות:

  • כל הפרדסים ירוקים
  • אין עצי זית שאינם ירוקים
  • מסקנה: בפרדסים יש עצי זית

המסקנה:

א. נובעת מצירוף הטענות
ב. נובעת מצירוף אחת הטענות
ג. אינה נובעת מהטענות אך לא סותרת אותן.
ד. סותרת את הטענות.

הסבר – על פי הטענות, כל הפרדסים ירוקים וכל עצי הזית ירוקים.
המסקנה כי בפרדסים יש עצי זית אינה סותרת את הטענות, אך הטענות לא מתייחסות לקשר הכרחי בין עצי זית ופרדסים לכן המסקנה אינה נובעת מהן (ג’)


..

מעוניינים בתרגול נוסף? לחצו על כל אחד מהנושאים לדוגמאות נוספות

..

לרכישת ערכה ותרגולים נוספים – חייגו 072-3316413

המידע מעניין? שתפו עם חברים
דילוג לתוכן